Naturligt och ekologiskt

Egentligen så har de ovanstående orden, naturligt och ekologiskt, ungefär samma innebörd. Allt som är ekologiskt framtaget är framtaget på naturlig väg.

Ekologiskt

Vi tänkte berätta lite om ekologiska produkter och några av fördelarna med att konsumera och använda dessa. Fakta till artikeln har vi hämtat bland annat från ekologiskt.com.

Varför är ekologiskt bra

Det finns många saker som gör att ekologiskt är bra, vi tänkte ta upp några av dem. Vi börjar med ekologiska livsmedel som exempel. När du köper KRAV-märkta ekologiskt odlade produkter så vet du att de är helt och hållet naturligt odlade. När man odlar dessa grödor så använder man inte några kemiska bekämpningsmedel, utan växterna får växa på sina egna villkor. Ekologiska livsmedel är förstås inte heller genmodifierade.

Nu är det ju inte så att du blir sjuk av sådant som inte är ekologiskt, men för det naturliga kretsloppet och den biologiska mångfalden så är det förstås när det allra bäst när det sker på naturlig väg. Samma sak gäller det kött du köper i affärerna. Djuren får dels ekologiskt foder och det finns regler som gör gällande att djuren ska få både utevistelse och rekreation – helt enkelt leva ett så naturligt liv som möjligt.

Inte bara livsmedel

Ju längre tiden går så ökar medvetenheten om ekologiska produkter och varför det är att föredra. Idag finns det butiker vars utbud består av bara ekologiska produkter. Men fortfarande är det nog inte alla som känner till hur långt det ekologiska utbudet egentligen sträcker sig. För idag finns det både ekologiska kläder, ekologisk kosmetika och mycket mer. Att utbudet ständigt ökar är bra för både dig, mig och naturen.