HLR och andra tips

Alla har vi någon gång hamnat i en situation där en själv eller någon i ens omgivning plötsligt blir i stort behov av akut sjukvård. När oturen är framme drabbas många av chock, och känner sig handfallna inför situationen. Det finns dock mycket som går att göra på egen hand, och med rätt utrustning och kunskap kan du rädda liv.

shutterstock_252577732

För att inte drabbas av panik kan man ta hjälp av en minnesregel som beskriver i vilken ordning man bör kontrollera en persons medicinska tillstånd – ramsan L-ABC. L står för läge, och handlar kort och gott om att se till att personen inte befinner sig i ett utsatt läge, till exempel nära en brand eller en farlig trafiksituation.

A står för andning, vilket också innefattar att kontrollera puls, om personen inte skulle andas. Om personen inte andas bör du ringa 112 innan du utför hjärt- och lungräddning. Att utföra hjärt- och lungräddning kan innebära en avgörande skillnad, och om du inte vet vad detta innebär eller känner dig osäker på utförande bör du utbilda dig genast.

B är steg två, och står för blödning. Om personen har synliga utvärtes blödningar bör man åtgärda dessa med förband, och försöka att hålla kroppsdelen i ett högt läge. Invärtes blödningar är svårare att upptäcka, men frossa, blånader och smärta är tecken på inre blödningar.

Slutligen kommer vi till bokstaven C. Här bör man göra en bedömning över om personen är i chock och i risk för det som kallas cirkulationssvikt – om personen andas snabbt, är blek, yr och kallsvettig så kan det vara tecken på chock. Man bör då se till att personen ligger ner med benen högt, och gärna täckt med varma kläder eller filtar.

Naturligtvis ska man vara medveten om sina begränsningar – man bör alltid ta det säkra före det osäkra. Om man känner minsta tveksamhet inför en akut situation bör man alltid kontakta professionell sjukvårdspersonal, och överlämna bedömningen till dem. Medan du väntar på en eventuell ambulans kan din insats dock göra stor skillnad, och med en färsk utbildning i bagaget känner man sig garanterat trygg nog att gripa in.

Mer information om nödfall, skador och liknande kan man hitta på Vårdguiden.