Arbeta som undersköterska

Att arbeta som undersköterska kan vara ett av de viktigaste arbeten som finns i vårt avlånga land. I mars 2017 så fanns det ungefär 250 000 som var verksamma som just undersköterskor. Du kan arbeta inom kommun, landsting eller inom den privata sektorn och du blir en av många i Sveriges största grupp av yrkesverksamma.

Arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande och du kommer att ha ett så kallat legitimationsyrke. Det vanligaste man arbetar med är vård och omsorg men också service för den som är sjuk på ett eller annat sätt. Om du har en utbildning till undersköterska så bör det inte vara svårt att få en anställning. Du kan få arbeta på någon vårdinrättning, inom hemtjänst eller på något av de sjukhus som finns i landet.

Arbetar man som undersköterska inom hemtjänst så kan det vara fråga om att hjälpa personer i behov av personlig hygien men också få hjälp med intag av mediciner, hjälpa till med städning och annat som den boende inte kan ordna på egen hand. På en vårdavdelning på ett sjukhus så är det en daglig vård som gäller. Kontrollerar hur patienten mår med hjälp av olika prover. det kan vara blodprover, blodtryck och andra tester.

Det kan också vara fråga om att hjälpa och assistera läkare men också sjuksköterskor under behandling av olika patienter. Arbetar man på en vårdcentral så kan det vara fråga om att ta olika prover. Arbetar man på en vårdavdelning så beror det mycket på vilken typ av vårdavdelning som man arbetar. Det finns flera olika typer av vårdavdelningar som man kan arbeta på.