Viktigt att inte glömma den psykiska hälsan

När FN-organet WHO skulle definiera hälsa så kom de fram till följande två väldigt omfattande meningar. ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom eller skröplighet. Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden.”

hälsa health

Detta ställer helt nya förväntningar på vad man bör göra för att förbättra sin hälsa. Det handlar inte längre endast om träning och en bra diet.

Bra att arbeta förebyggande

När det handlar om psyket så är det viktigt att alltid arbeta proaktivt. Att förbereda sig för livets svårigheter och aktivt kunna bemöta de motgångar man har både privat och professionellt. Detta kan handla om allt från att läsa en självhjälpsbok för ökad självinsikt till att ta hjälp av någon form av coaching eller terapi redan innan behovet är akut.

Med hjälp av terapi

Terapi är något som kan vara mycket givande, oavsett vilket stadie man är i livet. Vilken terapiform man väljer beror självfallet helt på vad man önskar att få ut av sina träffar. Ett populärt alternativ är idag KBT som utvecklades för behandling av ångestsjukdomar och depression. Men det finns även många andra alternativ, både alternativa och mer traditionella för att hjälpa till med den personliga utveckling.

Fysisk hälsa en del av den psykiska

Ett större fokus på den psykiska hälsan innebär i de flesta fallen inte på något sätt att man skall tänka mindre på den fysiska. De flesta rör sig fortfarande för lite och motion har visat sig vara extremt välgörande även när det kommer till det allmänna måendet.

På grund av detta så har läkare till och med börja skriva ut träning på recept. Detta för att motivera de med behov av ytterligare fysiska aktivitet.

 

Detta inlägg postades i Kost den av .