Fler borde lära sig hjärt-lungräddning

Människokroppen har fantastiska förmågor och kan ibland verka överleva trots att alla odds är emot. Men vi vet även att olyckor kan lätt ske och om det inte finns något i närheten som vet hur man ska agera kan liv gå förlorade. Det kanske absolut bästa man kan göra är att lära sig hur hjärt-lungräddning går till.

Hjärt-lungräddning är något vi använder på personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Detta betyder att hjärtat slutar pumpa blod genom kroppen. Personen förlorar då omedelbart medvetandet och har till synes inga livstecken. Hjärtinfarkt är en vanlig orsak till detta men inte den enda.

Vår hjärna är beroende av en konstant ström av syresatt blod för att fungera och om denna tillförsel plötsligt skärs av är det livsviktigt att agera på en gång. Chansen att överleva beräknas sjunka omkring 10% varje minut som den drabbade inte får hjälp. Och hjälpen som behövs är just hjärt-lungräddning.

Det finns gott om videor på nätet som förklarar hur detta går till men för att vara säker på att man lär sig den rätta metoden finns det inget som kan jämföras med att bli lärd av en instruktör på plats. Genom att instruktören noga observerar ens teknik kan de säga till när man inte gör rätt. Och då liv står på spel vill man veta att man gör helt rätt.

Måste man någon gång använda sig av denna kunskap kommer det mest troligt vara under väldigt stressfyllda omständigheter. Men har man lärt sig ordentligt under bra förhållanden är det lättare att hålla sig lugn och sansad. Vilken i sin tur dramatiskt hjälper en att göra som man blivit lärd och inte råka göra några allvarliga misstag.

Har man genomgått en utbildning kan man även välja att erbjuda sina tjänster genom en app kallad SMSLivräddare. Den finns dock inte över hela landet, men förhoppningen är att stadigt växa tills alla delar av Sverige kan applicera detta program och minska fallen av plötsliga hjärtstopp som resulterar i förlorade liv.